Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες
Σίνος Γκιώκας Πρόεδρος sinosg@upatras.gr
Δέσποινα Βώκου Αντιπρόεδρος,
Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
vokou@bio.auth.gr
Βασίλης Δέτσης Γραμματέας detsis@hua.gr
Δημήτρης Αβτζής Ταμίας dimitrios.avtzis@fri.gr
Ευφημία Παπαθεοδώρου Μέλος,
Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
papatheo@bio.auth.gr

Ελεγκτική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο
Μαρία Αργυροπούλου margyrop@bio.auth.gr
Αθανάσιος Καλλιμάνης kalliman@bio.auth.gr
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου apapage@fmenr.duth.gr