Management Board

Page content available only in Greek.

Μαργαρίτα Αριανούτσου, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Άρης Παρμακέλης, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Παφίλης, ΕΚΠΑ
Πηνελόπη Δεληπέτρου, ΕΚΠΑ
Γιάννης Μπαζός, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Καζάνης, ΕΚΠΑ
Παύλος Ανδριόπουλος, ΕΚΠΑ
Νίκος Φύλλας, ΕΚΠΑ

National Scientific Board

Page content available only in Greek.

Μαργαρίτα Αριανούτσου, ΕΚΠΑ
Στέργιος Βέργος, ΑΤΕΙ Λάρισας
Δέσποινα Βώκου, ΑΠΘ
Κυριάκος Γεωργίου, ΕΚΠΑ
Διονύσιος Γιουλάτος, ΑΠΘ
Σίνος Γκιώκας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δανιήλ Δανιηλίδης, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παναγιώτης Δημόπουλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Κώστας Θάνος, ΕΚΠΑ
Μαρία Θεσσαλού-Λεγάκη ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θεοφάνης Κωνσταντινίδης, ΕΚΠΑ
Μαρία Λαζαρίδου, ΑΠΘ
Αναστάσιος Λεγάκις, ΕΚΠΑ
Πέτρος Λυμπεράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντώνιος Μαζάρης, ΑΠΘ
Μωυσής Μυλωνάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Παντής, ΑΠΘ
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, ΔΠΘ
Στέφανος Παρασκευόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεοδώρα Πετανίδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στέφανος Σγαρδέλης, ΑΠΘ
Γιώργος Στάμου, ΑΠΘ
Σπύρος Σφενδουράκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθανάσιος Σφουγγάρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Τζανουδάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανδρέας Τρούμπης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
John Halley, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Programme

Page content available only in Greek.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.

Abstracts

Page content available only in Greek.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.

Παρουσιάσεις Προσκλεκλημένων Ομιλητών

Page content available only in Greek.

Dr Francisco Castro Rego
Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal
"Economy, the lessons from nature"

Dr Jason Matthiopoulos
St Andrews University, Scotland
"Η πράσινη γάτα του Σρέντιγκερ: Γιατί αποτυγχάνουν οι προβλέψεις χωρικής κατανομής πληθυσμών;"

Δρ. Γ.Π. Στάμου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
"Δαρβινισμός και Οικολογία"

Δρ Δ. Βώκου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000
"Τα μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης"

Resolution

Page content available only in Greek.

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, ως καθ’ ύλην αρμόδια επιστημονική εταιρεία σε θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών,

Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της από την αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43 EOK για τους οικοτόπους, η οποία βαίνει παράλληλα με την αδυναμία της να απορροφήσει και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους προς τούτο Ευρωπαϊκούς πόρους.

Κρίνει ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αφού δεν πρόκειται να θεραπεύσουν καμιά δυσλειτουργία ούτε να συμβάλουν σε αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα.

Κρίνει, αντίθετα, ότι προτεραιότητα για την πολιτεία θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών που ισοδυναμεί με

  1. άμεση ανεύρεση σχήματος διαχείρισης για την πλειονότητα (70%) των προστατευόμενων περιοχών της χώρας που δεν υπάγονται σε φορέα διαχείρισης, οι οποίες συνεχίζουν να παραμένουν ακυβέρνητες και μάλιστα κάτω από τις ιδιαίτερα δυσμενείς για τη χώρα και το περιβάλλον της συνθήκες,
  2. επιτάχυνση των διαδικασιών για εφαρμογή λειτουργικών και αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ώστε να γνωρίζει επιτέλους η χώρα τι ακριβώς διαθέτει, αλλά και να είναι σε θέση να εκπονήσει την έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους για την εξαετία 2007-2012, ως οφείλει,
  3. καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διαχείρισης, που ιδιαίτερα για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 η χώρα όφειλε να είχε ήδη ολοκληρώσει, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της,
  4. προσφορά κάθε αναγκαίας πολιτικής και διοικητικής υποστήριξης στους φορείς διαχείρισης ώστε να επιτελέσουν το έργο τους και
  5. απαίτηση από τις αρμόδιες αρχές και τα σώματα ασφαλείας να ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και προστασία της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τους νόμους, όπως και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε υποστήριξη, επιστημονική και τεχνική, σε όλα τα θέματα που εντάσσονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, για την υλοποίηση των ως άνω στόχων.

Το κείμενο αυτό αποτελεί ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου συνεδρίου της.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ψήφισμα σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.