Ανακοίνωση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τις εξελίξεις σε ενεργειακά έργα.

Πυκνώνουν, τελευταία, οι εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειακών διαθεσίμων της χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σε προστατευόμενες και μη περιοχές. Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά θέματα που συζητούνται παρακάτω.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Draft Law: "Organization and Operation of Protected Areas Management Bodies"

The positions and proposals of the Hellenic Ecological Society for the Draft Law of the Ministry of Environment and Energy entitled "Organization and Operation of Protected Areas Management Bodies".

Link to the text (in Greek) here.

Conclusions of the special session within HELECOS-8 on Biomonitoring

Conclusions of the special session on Biomonitoring that was organized within HELECOS-8 Congress; the detailed minutes of the session were submitted to the Ministry of the Environment in February 2017.

Link to the text (in Greek) here.

Resolution of the Hellenic Ecological Society on poisoned baits

Resolution of the Hellenic Ecological Society on poisoned baits, adopted at HELECOS-8 Congress and submitted to the Ministry of the Environment in November 2016.

Link to the text (in Greek) here.

Position paper of the Hellenic Ecological Society on hunting

Position paper of the Hellenic Ecological Society on hunting, submitted to the Ministry of the Environment for the Natiοnal Dialogue on Hunting.

Link to the text (in Greek) here.

Position paper of the Hellenic Ecological Society on the National System of Biodiversity Monitoring

Position paper of the Hellenic Ecological Society on the National System of Biodiversity Monitoring.

Link to the text (in Greek) here.

Conclusions of the special session within HELECOS-8 on the management and governance of Greece's PAs

Conclusions of the special session on the management and governance of Greece's protected areas that was organized within HELECOS-8 Congress; they were submitted to the Ministry of the Environment in November 2016.

Link to the text (in Greek) here.

Position paper of the Hellenic Ecological Society on the National System of Protected Areas

Position paper of the Hellenic Ecological Society on the National System of Protected Areas.

Link to the text (in Greek) here.

DRAFT LAW: “Forest ecosystems: Definitions, measures of protection, development and management”

Text submitted for Public Consultation on the draft law, as a comment to Article 1 (General Provisions).

Link to the text (in Greek) here.