Βράβευση 2023

Παναγιώτης Κεκελής

Τίτλος εργασίας: Οι διαφοροποιήσεις της κοινότητας των νηματωδών του εδάφους σε έναν γεωργικό αγρό μετά την εφαρμογή αποβλήτων καφέ στο έδαφος σε διάφορες συγκεντρώσεις.

Συγγραφείς: Κέκελης Π., Θεοφιλίδου Α., Παναηλίδου Κ., Ασχονίτης Β. & Ν.Μονοκρούσος.
Συνέδριο: 11° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας  (Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Σ. Σφενδουράκης, Τ. Tscheulin, B.Δέτσης