Παρουσιάσεις Προσκλεκλημένων Ομιλητών

Page content available only in Greek.

Dr Francisco Castro Rego
Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal
"Economy, the lessons from nature"

Dr Jason Matthiopoulos
St Andrews University, Scotland
"Η πράσινη γάτα του Σρέντιγκερ: Γιατί αποτυγχάνουν οι προβλέψεις χωρικής κατανομής πληθυσμών;"

Δρ. Γ.Π. Στάμου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
"Δαρβινισμός και Οικολογία"

Δρ Δ. Βώκου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000
"Τα μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης"