Παρουσιάσεις Προσκλεκλημένων Ομιλητών

Dr Francisco Castro Rego
Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal
"Economy, the lessons from nature"

Dr Jason Matthiopoulos
St Andrews University, Scotland
"Η πράσινη γάτα του Σρέντιγκερ: Γιατί αποτυγχάνουν οι προβλέψεις χωρικής κατανομής πληθυσμών;"

Δρ. Γ.Π. Στάμου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
"Δαρβινισμός και Οικολογία"

Δρ Δ. Βώκου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000
"Τα μετέωρα βήματα στην προστασία της φύσης"