Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Οι θέσεις και οι προτάσεις της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Αποτελέσματα ειδικής συνεδρίας για τη Βιοπαρακολούθηση

Αποτελέσματα της ειδικής συνεδρίας για τη Βιοπαρακολούθηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου HELECOS-8. Τα λεπτομερή πρακτικά της συνεδρίας υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Φεβρουάριο 2017.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Ψήφισμα της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τα δηλητηριασμένα δολώματα

Ψήφισμα της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τα δηλητηριασμένα δολώματα που υιοθετήθηκε ομόφωνα στο Συνέδριο HELECOS-8 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Νοέμβριο 2016.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Αποτελέσματα ειδικής συνεδρίας για τη Διαχείριση και Διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας

Αποτελέσματα της ειδικής συνεδρίας για τη Διαχείριση και Διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου HELECOS-8. Yποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Νοέμβριο 2016.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.