Ανακοίνωση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τις εξελίξεις σε ενεργειακά έργα.

Πυκνώνουν, τελευταία, οι εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειακών διαθεσίμων της χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σε προστατευόμενες και μη περιοχές. Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά θέματα που συζητούνται παρακάτω.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Οι θέσεις και οι προτάσεις της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Αποτελέσματα ειδικής συνεδρίας για τη Βιοπαρακολούθηση

Αποτελέσματα της ειδικής συνεδρίας για τη Βιοπαρακολούθηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου HELECOS-8. Τα λεπτομερή πρακτικά της συνεδρίας υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Φεβρουάριο 2017.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Ψήφισμα της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τα δηλητηριασμένα δολώματα

Ψήφισμα της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τα δηλητηριασμένα δολώματα που υιοθετήθηκε ομόφωνα στο Συνέδριο HELECOS-8 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Νοέμβριο 2016.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Παρέμβαση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το κυνήγι

Παρέμβαση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το κυνήγι. Υπεβλήθη στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Παρέμβαση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Εθνικό Σύστημα Βιοπαρακολούθησης

Παρέμβαση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Εθνικό Σύστημα Βιοπαρακολούθησης.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Αποτελέσματα ειδικής συνεδρίας για τη Διαχείριση και Διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας

Αποτελέσματα της ειδικής συνεδρίας για τη Διαχείριση και Διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου HELECOS-8. Yποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Νοέμβριο 2016.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Παρέμβαση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών

Παρέμβαση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.

Σχέδιο Νόμου: “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης”

Το παρακάτω κείμενο υπεβλήθη στη Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, ως σχόλιο στο Άρθρο 1 (Γενικές Διατάξεις).

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.