A global model of island species–area relationships.

Matthews, T.J., Rigal, F., Triantis, K.A., Whittaker, R.J. 2019. A global model of island species–area relationships. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116 (25), pp. 12337-12342.

Η σχέση αριθμού ειδών και έκτασης νησιού (ISAR) αποτελεί ένα θεμελιώδες πρότυπο της ποικιλότητας, το οποίο περιγράφεται αποτελεσματικότερα από το δυναμικό μοντέλο. Η θεωρία της Βιογεωγραφίας υποθέτει ότι η διακύμανση των παραμέτρων του δυναμικού μοντέλου είναι προβλέψιμη, ιδίως σε σχέση με την απομόνωση του νησιωτικού συστήματος. Παρόλα αυτά, η υπόθεση αυτή δεν είναι ισχυρά υποστηριζόμενη από προηγούμενες εργασίες και παράλληλα οι δυο παράμετροι του μοντέλου έχουν μελετηθεί ως σήμερα διακριτά και απλουστευτικά. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσουμε και ελέγχουμε ένα ιεραρχικό μοντέλο (μοντέλο δομικής εξίσωσης) που συμπεριλαμβάνει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ISAR. Δείχνουμε ότι τα πρότυπα της νησιωτικής ποικιλότητας διαμορφώνονται πιο έντονα από ενδο-αρχιπελαγικές διαδικασίες σε σχέση με την απόστασή του αρχιπελάγους από την ηπειρωτική πηγή ειδών. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα συνεκτίμησης της επίδρασης διαφορετικών επιπέδων απομόνωσης στην ανταλλαγή διασπορίων ώστε να αναπτύξουμε βελτιωμένα μοντέλα πρόβλεψης για την ποικιλότητα.

Source