Ο πρώτος φωτογραφικός οδηγός αναγνώρισης των Ορθοπτέρων μόλις κυκλοφόρησε

Ο πρώτος φωτογραφικός οδηγός αναγνώρισης των Ορθοπτέρων μόλις κυκλοφόρησε

Willemse, L., Kleukers R., Odé, B (2018). The grasshoppers of Greece. ISBN-13: 9789076261157

Το βιβλίο (439 σελ) περιλαμβάνει κλείδα αναγνώρισης των ακρίδων στη φύση, 1864 φωτογραφίες, εικόνες και χάρτες κατανομής, καθώς και περιγραφή των ειδών, της βιολογίας, κατανομής και ενδιαιτημάτων τους. Συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό και από κλείδα στα Ελληνικά για την αναγνώριση των ειδών (ανοιχτά διαθέσιμο pdf) https://www.grasshoppersofeurope.com/greece. Είναι μια επική δουλειά, ένας οδηγός –ορόσημο για την ενίσχυση της γνώσης και της έρευνας για αυτήν την τόσο σημαντική ομάδα οργανισμών, όπου ένα στα τέσσερα από τα 378 είδη ακρίδων της Ελλάδας είναι ενδημικό και απειλείται με εξαφάνιση. Απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε ειδικούς εντομολόγους, αλλά και σε φοιτητές, φωτογράφους και φυσιοδίφες.

Διατίθεται από τον εκδότη https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven (37,5€ + έξοδα αποστολής).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.