Πρακτικό Ψηφοφορίας

Πρακτικό Ψηφοφορίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλία και Ελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας

Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και κατά το χρονικό διάστημα 09:00-17:00 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, έγινε η διαλογή των ψήφων.

Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, βρέθηκαν συνολικά 50 ψηφοδέλτια, από τα οποία 50 έγκυρα, 0 άκυρα και 0 λευκά.

Εκλέχθηκαν τακτικά μέλη οι:

  1. Καλλιμάνης Θανάσης
  2. Δέτσης Βασίλης
  3. Πανίτσα Μαρία
  4. Σφενδουράκης Σπύρος
  5. Πετανίδου Θεοδώρα

Αναπληρωματικά μέλη οι:

  1. Στάρα Καλλιόπη
  2. Καζάνης Δημήτρης

Για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, βρέθηκαν συνολικά 49 ψηφοδέλτια, από τα οποία 49 έγκυρα, 0 άκυρα και 0 λευκά.

Εκλέχθηκαν τακτικά μέλη οι:

  1. Αβτζής Δημήτρης
  2. Αργυροπούλου Μαρία
  3. Καρρής Γιώργος

Τα αποτελέσματα των εκλογών, όπως αυτά προέκυψαν από το σύστημα Zευς, που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη διαδικασία επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό της ψηφοφορίας.

Με τιμή

Η εφορευτική επιτροπή

Ν. Μονοκρούσος, Π. Παφίλης, Ν. Φύλλας