Περιλήψεις

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.