Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες
Βασίλης Δέτσης Πρόεδρος detsis@hua.gr
Θανάσης Καλλιμάνης Αντιπρόεδρος kalliman@bio.auth.gr
Σπύρος Σφενδουράκης Γραμματέας sfendour@ucy.ac.cy
Μαρία Πανίτσα Ταμίας mpanitsa@upatras.gr
Θεοδώρα Πετανίδου Μέλος t.petanidou@aegean.gr

Ελεγκτική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο
Αβτζής Δημήτρης dimitrios.avtzis@fri.gr
Αργυροπούλου Μαρία margyrop@bio.auth.gr
Καρρής Γιώργος gkarris@teiion.gr