Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες
Μαρία Πανίτσα Πρόεδρος mpanitsa@upatras.gr
Γιώργος Αδαμίδης Αντιπρόεδρος adamidis@upatras.gr
Σπύρος Σφενδουράκης Γραμματέας sfendour@ucy.ac.cy
Thomas Tscheulin Ταμίας t.tscheulin@aegean.gr
Θεοδώρα Πετανίδου Μέλος(τακτικό) t.petanidou@aegean.gr
Γιώργος Κόκκορης Μέλος(αναπλ. μέλος) gkok@aegean.gr
Ευάγγελος Παράβας Μέλος(αναπλ. μέλος) v.paravas@gmail.com

Ελεγκτική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο
Μαρία Αργυροπούλου margyrop@bio.auth.gr
Βασίλειος Δέτσης detsis@hua.gr
Νικόλαος Καρρής gkarris@teiion.gr