Καλωσορίσατε στην Ελληνική Οικολογική Εταιρεία!

Η Οικολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την κατανόηση, την ερμηνεία και την πρόβλεψη της κατανομής και της αφθονίας των οργανισμών, των σχέσεών τους με το περιβάλλον και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Tα τελευταία 50 χρόνια, η εξέλιξη της Οικολογίας είναι ραγδαία. Σε μια εποχή όπου οι Βιολογικές Επιστήμες διανύουν τον «χρυσό» τους αιώνα, η Οικολογία αποτελεί ένα δυναμικά ανερχόμενο επιστημονικό πεδίο με σημαντικά επιτεύγματα τόσο στο αμιγώς ερευνητικό επίπεδο, όσο και στην εφαρμογή των ερευνητικών συμπερασμάτων στη διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας, με σαφείς προεκτάσεις στη σφαίρα της πολιτικής εφαρμογής.

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 ως μετεξέλιξη της προγενέστερης Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων. Σκοπό έχει να προωθήσει, μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση, την επιστήμη της Οικολογίας στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τα εργαλεία που η επιστήμη αυτή χρησιμοποιεί, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σχετική έρευνα και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούν.

Η Εταιρεία συνδέει επιστήμονες, φοιτητές και ενδιαφερόμενους πολίτες γνωστοποιώντας τους συνέδρια, θερινά σχολεία, σεμινάρια, σπουδές γενικότερα. Επιπλέον, ενημερώνει τα μέλη της για υποτροφίες και θέσεις εργασίας που αφορούν την οικολογική έρευνα, τη βιολογία της διατήρησης και την περιβαλλοντική διαχείριση. Η Εταιρία συμμετέχει στα διεθνή οικολογικά δρώμενα και είναι Εταίρος της Ευρωπαϊκής Οικολογικής Εταιρίας (European Ecological Federation EEF).