Οργανωτική Επιτροπή

Μαργαρίτα Αριανούτσου, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Άρης Παρμακέλης, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Παφίλης, ΕΚΠΑ
Πηνελόπη Δεληπέτρου, ΕΚΠΑ
Γιάννης Μπαζός, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Καζάνης, ΕΚΠΑ
Παύλος Ανδριόπουλος, ΕΚΠΑ
Νίκος Φύλλας, ΕΚΠΑ