Επικοινωνία

Γιώργος Αδαμίδης, Γραμματέας


Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Αχαΐα
Ελλάδα

adamidis@upatras.gr

+30 2610 996211

Ιστοσελίδα