Βράβευση 2016

Άννα Μαστρογιάννη

Τίτλος εργασίας: Οικολογία, εξάπλωση και γενετική ποικιλότητα του υπολειμματικού είδους Aesculus hippocastanum στην Ελλάδα
Συγγραφείς: Α. Μαστρογιάννη, Α.Δ. Δρούζας, Α.Χ. Παπαγεωργίου, Α.Τσιρούκης, Ι. Τσιριπίδης
Συνέδριο: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου 2016)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Σ. Γκιώκας, Μ. Αργυροπούλου, Ε. Λεβίζου