Βράβευση 2023

Παναγιώτης Κεκελής

Τίτλος εργασίας: Οι διαφοροποιήσεις της κοινότητας των νηματωδών του εδάφους σε έναν γεωργικό αγρό μετά την εφαρμογή αποβλήτων καφέ στο έδαφος σε διάφορες συγκεντρώσεις.

Συγγραφείς: Κέκελης Π., Θεοφιλίδου Α., Παναηλίδου Κ., Ασχονίτης Β. & Ν.Μονοκρούσος.
Συνέδριο: 11° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας  (Πάτρα, 4-7 Οκτωβρίου 2023)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Σ. Σφενδουράκης, Τ. Tscheulin, B.Δέτσης

Βράβευση 2021

Νίκος Κιάμος

Τίτλος εργασίας: Θηράματα της Tyto alba και η περίπτωση του Pelobates balcanicus. Συγγραφείς: Κιάμος Νικόλαος, Κολενδριανού Μαρία και Πέτρος Λυμπεράκης.
Συνέδριο: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Ιωάννινα, 14-17/10/2021)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Δ. Αβτζής, Η.Καραγιάννη, Ν.Πουλακάκης

Βράβευση 2018

Όλγα Τζωρτζακάκη

Τίτλος εργασίας: Χαμηλές πτήσεις σε μία ελληνική πόλη: απόκριση της βιοποικιλότητας στην αστικοποίηση. Συγγραφείς: Τζωρτζακάκη Ό., Κατή Β., Παπαδάτου Έ., Πανίτσα Μ., Γκιώκας Σ.
Συνέδριο: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Ηράκλειο, 4-7 Οκτωβρίου 2018)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Α. Καλλιμάνης, Α. Παρμακέλης, Θ. Πετανίδου

Βράβευση 2016

Άννα Μαστρογιάννη

Τίτλος εργασίας: Οικολογία, εξάπλωση και γενετική ποικιλότητα του υπολειμματικού είδους Aesculus hippocastanum στην Ελλάδα
Συγγραφείς: Α. Μαστρογιάννη, Α.Δ. Δρούζας, Α.Χ. Παπαγεωργίου, Α.Τσιρούκης, Ι. Τσιριπίδης
Συνέδριο: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου 2016)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Σ. Γκιώκας, Μ. Αργυροπούλου, Ε. Λεβίζου

Βράβευση 2014

Εμμανουέλα Καραμέτα

Τίτλος εργασίας: Μορφολογική διαφοροποίηση χαρακτήρων του κεφαλιού στο κροκοδειλάκι (Stellagama stellio): Η επίδραση του περιβάλλοντος.
Συγγραφείς: Εμμανουέλα Καραμέτα, Σπύρος Σφενδουράκης, Antony Herrel, Παναγιώτης Παφίλης.
Συνέδριο: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Μυτιλήνη, 9-12 Οκτωβρίου 2014).
Επιτροπή Αξιολόγησης: Γ. Παντής, Μ. Αριανούτσου, Π. Δημητρακόπουλος