Βράβευση 2018

Όλγα Τζωρτζακάκη

Τίτλος εργασίας: Χαμηλές πτήσεις σε μία ελληνική πόλη: απόκριση της βιοποικιλότητας στην αστικοποίηση. Συγγραφείς: Τζωρτζακάκη Ό., Κατή Β., Παπαδάτου Έ., Πανίτσα Μ., Γκιώκας Σ.
Συνέδριο: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Ηράκλειο, 4-7 Οκτωβρίου 2018)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Α. Καλλιμάνης, Α. Παρμακέλης, Θ. Πετανίδου