Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Βιολογίας
ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων» (στην αγγλική γλώσσα)
Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας.
ΠΜΣ πέντε κατευθύνσεων: «Εφαρμογές στη Βιολογία». Κατεύθυνση (ε): «Οικολογία και Διατήρηση της Bιοποικιλότητας»
Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας
ΠΜΣ: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»
Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας (Συντονιστής), Τμήμα Γεωλογίας και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Διατμηματικό ΠΜΣ «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής». Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Π.Μ.Σ. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»
Επικοινωνία: info@for.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Συντονιστής) και Τμήμα Βιολογίας
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Επικοινωνία: info@nured.auth.gr
Ιστοσελίδα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»
Επικοινωνία: otemperi@ores.duth.gr
Ιστοσελίδα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας.
Π.Μ.Σ. «Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας»
Επικοινωνία: secr@biol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Περιβάλλοντος.
Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας»
Επικοινωνία: postgrad@env.aegean.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Περιβάλλοντος.
Π.Μ.Σ. «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή»
Επικοινωνία: msctheofr@env.aegean.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Περιβάλλοντος.
ΠΜΣ «Επιστήμες Περιβάλλοντος» (στην αγγλική γλώσσα)
Επικοινωνία: mresearch@env.aegean.gr
Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΠΜΣ «Αειφορος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
Επικοινωνία: aeiforospost@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Βιολογίας (Συντονιστής), Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Θαλάσσιων & Χερσαίων Βιολογικών Πόρων»
Επικοινωνία: bervan@biology.uoc.gr
Ιστοσελίδα

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Βιολογίας.
Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»
Επικοινωνία: dgrambio@upatras.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. ΠΜΣ «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»
Επικοινωνία: Π. Δεληγιάννη (+30-26410-74120)
Ιστοσελίδα