Προηγούμενα Δ.Σ.

2018-2021

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες
Βασίλης Δέτσης Πρόεδρος
Θανάσης Καλλιμάνης Αντιπρόεδρος
Σπύρος Σφενδουράκης Γραμματέας
Μαρία Πανίτσα Ταμίας
Θεοδώρα Πετανίδου Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο
Αβτζής Δημήτρης
Αργυροπούλου Μαρία
Καρρής Γιώργος

2016-2018

Διοικητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες
Σίνος Γκιώκας Πρόεδρος
Δέσποινα Βώκου Αντιπρόεδρος,
Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
Βασίλης Δέτσης Γραμματέας
Δημήτρης Αβτζής Ταμίας
Ευφημία Παπαθεοδώρου Μέλος,
Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία

Ελεγκτική Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο
Μαρία Αργυροπούλου
Αθανάσιος Καλλιμάνης
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

2014-2016

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα Καθήκοντα
Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος,
Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
Πέτρος Λυμπεράκης Αντιπρόεδρος
Βασιλική Κατή Γραμματέας
Ευφημία Παπαθεοδώρου Ταμίας
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Μέλος-Σύμβουλος,
Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
Διονύσης Γιουλάτος Μέλος
Νίκος Φύλλας Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή

Όνομα
Μαρία Αργυροπούλου
Σίνος Γκιώκας
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

2012-2014

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα Καθήκοντα
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Πρόεδρος,
Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
Νικόλαος Φύλλας Γραμματέας
Αντώνης Μαζάρης Ταμίας
John Halley Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Οικολογική Ομοσπονδία
Σίνος Γκιώκας Μέλος
Αθανάσιος Καλλιμάνης Μέλος
Γιώργος Κόκκορης Μέλος
Πέτρος Λυμπεράκης Μέλος