Βράβευση 2021

Νίκος Κιάμος

Τίτλος εργασίας: Θηράματα της Tyto alba και η περίπτωση του Pelobates balcanicus. Συγγραφείς: Κιάμος Νικόλαος, Κολενδριανού Μαρία και Πέτρος Λυμπεράκης.
Συνέδριο: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (Ιωάννινα, 14-17/10/2021)
Επιτροπή Αξιολόγησης: Δ. Αβτζής, Η.Καραγιάννη, Ν.Πουλακάκης