Ελληνικές ΜΚΟ

WWF Ελλάς
Ορνιθολογική Eταιρεία
Καλλιστώ
Αρκτούρος
ΑΡΧΕΛΩΝ
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Hellenic Society for Nature Conservation
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
ΠΕΛΑΓΟΣ Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών
ANIMA Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής
ΕΚΠΑΖ Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων