Μέλη

Ο δυναμισμός της Εταιρείας μας εξαρτάται από το πλήθος των μελών της και από τη βούλησή τους να συνεισφέρουν στο συναρπαστικό και πολυδιάστατο πεδίο της Οικολογίας.

Προσκαλούμε όλους τους επιστήμονες της χώρας που ασχολούνται με θέματα Οικολογίας, ιδιαίτερα τους νέους ερευνητές, να γίνουν μέλη.

Τα μέλη της Εταιρείας μας:

  • Έχουν τη χαρά να ανήκουν σε μια μεγάλη επιστημονική κοινότητα με έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς η Εταιρεία μας είναι εταίρος της European Ecological Federation.
  • Συμμετέχουν στα συνέδρια της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας με μειωμένο κόστος εγγραφής κατά 20%.
  • Συμμετέχουν στα συνέδρια της Ευρωπαϊκής Οικολογικής Εταιρείας (EEF) με μειωμένο κόστος εγγραφής (κατά 20% για τους νέους ερευνητές και 12.5% για τους υπόλοιπους στο επικείμενο συνέδριο του 2015).
  • Ως υποψήφιοι διδάκτορες, έχουν τη δυνατότητα να τιμηθούν με το βραβείο ‘Ν.Σ. Μάργαρης’ εφόσον παρουσιάσουν αποτελέσματα της εργασίας τους στο συνέδριο της Εταιρίας.
  • Έχουν προβολή του ερευνητικού τους έργου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όπου, πέραν του καταλόγου των δημοσιεύσεών τους, γίνεται ειδική αναφορά στα σημαίνοντα άρθρα που παράγουν και ξεχωριστή παρουσίασή τους.
  • Καθορίζουν τις εξελίξεις στην Εταιρεία και συνδιαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της.
  • Έχουν λόγο ως προς το ποιοι θα συμμετέχουν στα όργανα της Εταιρείας και θα την εκπροσωπεύουν αλλά και δυνατότητα εκλογής τους σε αυτά.
  • Εκφράζουν άποψη για θέματα που απασχολούν την Εταιρεία ή και εισηγούνται νέα για να ασχοληθεί.
  • Ως μέλη μιας ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας και με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και του κοινωνικού της αποτυπώματος έτσι ώστε να μπορέσει
  • να διαδραματίσει έναν εντονότερο ρόλο σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Εάν συμφωνείτε με αυτά και ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη σχετική Αίτηση Μέλους. Στη συνέχεια, θα την αποστείλετε ηλεκτρονικά στον Γραμματέα της Εταιρείας, Σ. Σφενδουράκη( sfendour@ucy.ac.cy, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο, Β. Δέτση ( detsis@hua.gr). Μόλις λάβετε την επιστολή αποδοχής θα καταθέσετε τη συνδρομή Μέλους και θα στείλετε αποδεικτικό της κατάθεσης στους ίδιους αποδέκτες.

Η συνδρομή για φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) έχει οριστεί σε 10 ευρώ και για τα υπόλοιπα μέλη (πανεπιστημιακούς, ερευνητές, κ.α.) σε 20 ευρώ και αφορά σε δύο έτη ή σε 80 ευρώ για μια 10ετία.

Τα στοιχεία του λογαριασμού (ΝΕΟ, Σεπτέμβριος 2019) για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής είναι τα παρακάτω:

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα
ΙΒΑΝ: GR8101100530000005300403713