2002: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Θεσσαλονίκη, 27-28 Σεπτεμβρίου, 2003

Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων