2004: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου, 2004

Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας

Πρακτικά Συνεδρίου