2008: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου, 2008

"Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην Οικολογία"

Πρακτικά Συνεδρίου