2012: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου, 2012

"Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές"

Πρακτικά Συνεδρίου | Ιστοσελίδα