2016: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου 2016

"150+ χρόνια Οικολογίας - Δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης"

Πρακτικά Συνεδρίου | Ιστοσελίδα