Σχέδιο Νόμου: “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης”

Το παρακάτω κείμενο υπεβλήθη στη Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, ως σχόλιο στο Άρθρο 1 (Γενικές Διατάξεις).

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.