Αποτελέσματα ειδικής συνεδρίας για τη Διαχείριση και Διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας

Αποτελέσματα της ειδικής συνεδρίας για τη Διαχείριση και Διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου HELECOS-8. Yποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Νοέμβριο 2016.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.