Γενική Συνέλευση, Εκλογές και Καταστατικό της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας

Γενική Συνέλευση, Εκλογές και Καταστατικό της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας σας υπενθυμίζει ότι στο επερχόμενο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης (4 έως 7 Οκτωβρίου 2018) θα πραγματοποιηθεί και η τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όπου:

  • θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας – η διαδικασία θα διεξαχθεί από Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί στη Γενική Συνέλευση
  • θα συζητηθεί η πρόταση του Δ.Σ. για αλλαγές στο καταστατικό της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/10/2018 και ώρα 18.00.

Το Δ.Σ. σας καλεί να συμβάλετε στις δράσεις της Εταιρείας θέτοντας υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων μπορεί πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 5/10/2018 και ώρα 15.00, στο Γραμματέα της Εταιρείας Β. Δέτση (γραπτά ή με αποστολή μηνύματος στο detsis@hua.gr/ τίτλος μηνύματος= Helecos-Elections 2018/ Κείμενο= Υποψηφιότητα για Δ.Σ. ή για Ε.Ε, ονοματεπώνυμο & affiliation).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο όσα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα, οπότε καλούμε τα μέλη της Εταιρείας να καταβάλουν τυχόν οφειλόμενες συνδρομές: είτε (α) πριν το συνέδριο (βλέπε οδηγίες εδώ) και να στείλουν το αποδεικτικό της κατάθεσης στο ταμία Δ. Αβτζή ( dimitrios.avtzis@gmail.com), είτε (β) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Τέλος, μπορείτε να δείτε την τελική πρόταση του Δ.Σ. για το καταστατικό της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά από τη διαβούλευση που προηγήθηκε. Οι αλλαγές είναι περιορισμένες σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο που σας είχε αποσταλεί.

Καλή αντάμωση στο Ηράκλειο!

Το Δ.Σ της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας