Το HELECOS-10 καλωσορίζει τις HBS and HZS

Το 10ο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (HELECOS-10) καλωσορίζει την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία ως συνδιοργανωτές. Λόγω αυτής της εξέλιξης, ο τίτλος που είχε επιλεγεί αρχικά αλλάζει σε: Οικολογία και Διατήρηση της Φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης (Ecology and the Conservation of Nature: advances and retreats in an age of crisis). Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής του είναι: 14-17 Οκτωβρίου 2021. Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα βρίσκεται στη διεύθυνση www.helecos10.gr (θα συνεχίσει να ανακατευθύνει τους χρήστες στη νέα διεύθυνση ο παλαιός σύνδεσμος, www.helecos2020.gr) Η υποβολή των Περιλήψεων θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί άμεσα).