11ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας - 1η ανακοίνωση

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (Helecos-11) θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πάτρα, από τις 4 έως μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Η Οικολογία στην Ανθρωπόκαινο Εποχή». Οι πιέσεις που ασκούμε στον πλανήτη μας έχουν γίνει τόσο μεγάλες που πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι η Γη έχει εισέλθει σε μια εντελώς νέα γεωλογική εποχή: την Ανθρωπόκαινο, ή αλλιώς την Εποχή των Ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που ζούμε σε μια εποχή που ορίζεται από τις ανθρώπινες επιλογές, στην οποία ο κυρίαρχος κίνδυνος για την επιβίωσή μας είμαστε εμείς οι ίδιοι.

Το HELECOS-11 στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της της επιστήμης της Οικολογίας στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση των ανθρωπογενών επιδράσεων στο περιβάλλον, δηλαδή στις αλλαγές στο βιοφυσικό περιβάλλον και στα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τον άνθρωπο

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στο http://helecos11.upatras.gr/, το οποίο συνεχώς θα εμπλουτίζουμε.

Προτάσεις για διοργάνωση Ειδικών Συνεδριών μπορούν να αποσταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έως τις 15 Μαΐου 2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: helecos11@gmail.com.

Σας περιμένουμε στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 4-7 Οκτωβρίου 2023.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 11Ου Συνεδρίου της ΕΟΕ