Αποτελέσματα ειδικής συνεδρίας για τη Βιοπαρακολούθηση

Αποτελέσματα της ειδικής συνεδρίας για τη Βιοπαρακολούθηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου HELECOS-8. Τα λεπτομερή πρακτικά της συνεδρίας υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Φεβρουάριο 2017.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.