Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

Οι θέσεις και οι προτάσεις της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.