Ανακοίνωση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για τις εξελίξεις σε ενεργειακά έργα.

Πυκνώνουν, τελευταία, οι εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση των ενεργειακών διαθεσίμων της χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σε προστατευόμενες και μη περιοχές. Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρά θέματα που συζητούνται παρακάτω.

Σύνδεσμος στο κείμενο εδώ.